We zijn maar al te vaak bezig met de prijs naar beneden te krijgen. Echter resulteert dit vaak in ongewenst effect! Wanneer je namelijk korting krijgt op de prijs gaat dat ten koste van iets anders. Ten kosten van de service!

Als je een klant wordt die (te) weinig betaalt zal je leverancier de service hierop aanpassen. Het is vaak verstandiger om in te zetten op goede afspraken/voorwaarden; bijvoorbeeld dat je binnen een uur geholpen wordt, dat je vertegenwoordiger elke maand van zich laat horen of dat je binnen 12 uur beleverd wordt.

Wanneer je de leverancier zijn marge gunt, wordt je gezien als prettige klant en zullen ze er alles aan doen om je als klant te behouden. Hierdoor ben je snel weer operationeel, lopen je werkprocessen altijd gestroomlijnd en kan je de klanten altijd leveren wanneer dat is afgesproken.